Меню
Your Cart

Политика конфиденциальности

Ця політика конфіденційності (далі – «Політика») поширюється на будь-які товари та послуги, що пропонуються та/або надаються Адміністрацією Сайту через Сайт www.tviimatras.ua.

Використання Сайту означає безумовну згоду Користувача сайту з цією Політикою і зазначеними в ній умовами опрацювання його персональних даних. У разі якщо Користувач не згоден дотримуватися положень даної Політики або не згоден з обробкою його персональних даних, він зобов'язаний утриматися від використання або припинити використання Сайту.

Адміністрація Сайту - уповноважені співробітники ТОВ "Міден", які діють від імені даного товариства та здійснюють забезпечення діяльності інтернет-ресурсу www.tviimatras.ua, в тому числі здійснюють всі необхідні функції для збору та обробки персональної інформації Користувачів Сайту.

Користувач - фізична особа, яка використовуючи мережу Інтернет відвідала Сайт www.tviimatras.ua.

Файли cookie - невеликі фрагменти даних, що зберігаються на комп'ютері Користувача та місять інформацію з налаштування профілів відвідуваного Сайту.

 

1.                  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ АДМІНІСТРАЦІЄЮ САЙТУ

1.1.            Під персональними даними розуміється вся інформація, що необхідна для ідентифікації Користувача (в тому числі персональні дані та інша персональна інформація), отримана Адміністрацією Сайту від Користувача під час його перебування та/або використання Сайту. Персональна інформація, в разі необхідності, може бути використана Адміністрацією Сайту для контактів з Користувачем.

1.2.            Персональні дані включають будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, яку така фізична особа зазначила використовуючи Сайт.

1.3.            Персональні дані надаються Користувачем виключно з його інформованої добровільної згоди.

1.4.            Склад персональних даних Користувача, які надаються ним при реєстрації на Сайті:

                   прізвище, ім'я Користувача;

                   адреса електронної пошти Користувача;

                   контактний телефон Користувача;

                   інші контактні дані, зазначення яких передбачено при використанні Користувачем Сайту;

                   координати, що визначають місцезнаходження пристрою, з якого здійснюється доступ до Сайту;

                   дані інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, в тому числі IP-адреса, файли cookies, журнали серверів, відомості про браузер (іншу програму, за допомогою якої Користувач отримує доступ до Сайту), відомості про програмне забезпечення Користувача та інша подібна інформація.

 

 

2.                  ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1.            Персональні дані Користувачів опрацьовуються Адміністрацією Сайту виключно способами, в обсязі та в межах, необхідних для надання послуг Користувачам.

2.2.            Персональні дані опрацьовуються Адміністрацією Сайту з такими цілями:

2.2.1.      Реєстрація Користувача на Сайті;

2.2.2.      Забезпечення функціонування Сайту і надання послуг Адміністрацією Сайту;

2.2.3.      Ідентифікація Користувача при зверненні через Сайт;

2.2.4.      Укладення договорів між Користувачем й Адміністрацією Сайту, та виконання їхніх умов;

2.2.5.      Збір статистичних даних;

2.2.6.      Просування Сайту з рекламними та маркетинговими цілями за допомогою соціальних мереж та ресурсів, зокрема, але не виключно, Facebook, Instaqram, Telegram, Viber;

2.2.7.      Покращення якості та зручності використання Сайту Користувачами;

2.2.8.      Надсилання інформаційних повідомлень і сповіщень Користувачам;

2.2.9.      Можливість внесення змін до облікового запису Користувача в разі виникнення непередбачених ситуацій (наприклад, відновлення пароля в разі його крадіжки);

2.2.10.  Техпідтримка Користувачів з метою надання відповідей на запити і вирішення проблем Користувачів, які виникли в процесі використання Сайту.

2.3.            Персональні дані можуть опрацьовуватися Адміністрацією Сайту в інших цілях, які прямо або побічно пов'язані з функціонуванням Сайту.

 

 

 

 

3.                  ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1.            Адміністрація Сайту зобов'язується не сприяти поширенню персональних даних Користувачів і не передавати цю інформацію третім особам, за винятком таких випадків:

3.1.1.      Користувач надав свою згоду на поширення його персональних даних;

3.1.2.      З метою виконання умов договорів, що були укладені між Користувачем й Адміністрацією Сайту;

3.1.3.      В результаті відчуження майнових прав на Сайт. У разі відчуження майнових прав на сайт у нового власника (набувача) виникають права та обов'язки, передбачені цією Політикою. При цьому права та обов'язки Користувачів не змінюються;

3.1.4.      В результаті передачі функцій опрацювання персональних даних сторонній організації, яка має право здійснювати таку діяльність;

3.1.5.      В інших випадках, передбачених законодавством України.

3.2.            Користувач має право на отримання інформації, що стосується опрацювання його персональних даних, в порядку та у спосіб, встановлені законодавством України.

3.3.            Користувач висловлює свою згоду на отримання будь-яких інформаційних повідомлень і сповіщень від Адміністрації Сайту, в тому числі й рекламних повідомлень та сповіщень, на зареєстровану електронну адресу та номер мобільного телефону Користувача.

3.4.            Користувач має право звернутися до Адміністрації Сайту з проханням внести зміни, виправити або оновити будь-яку персональну інформацію, яка стосується цього Користувача, у разі коли така інформація не відповідає дійсності.

 

 

4.                  РОЗМІЩЕННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕБЕ

4.1.            Користувач може за своїм бажанням надавати третім особам доступ до особистого кабінету створеного на Сайті. У такому випадку Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за наслідки таких дій Користувача - всю відповідальність несе виключно Користувач.

4.2.            Користувач гарантує, що інформація, яка надається Адміністрації Сайту, не може:

4.2.1.      бути неправдивою, неточною або такою, що вводить в оману;

4.2.2.      сприяти шахрайству, обману або зловживанню довірою;

4.2.3.      порушувати будь-які права третіх осіб;

4.2.4.      іншим чином порушувати чинне законодавство України.

 

5.                  ЗМІНА, ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ

5.1.            Користувач Сайту має право на свій розсуд в будь-який час самостійно змінити свою персональну інформацію в Особистому кабінеті Користувача з метою приведення такої інформації у відповідність дійсності.

5.2.            Користувач має право звернутися до Адміністрації Сайту щодо уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети опрацювання, а також здійснювати інші передбачені законодавством України дії щодо захисту своїх прав.

5.3.            Право Користувача на зміну, видалення, блокування персональних даних може бути обмежене вимогами законодавства України.

5.4.            Користувач має право відкликати свою згоду на опрацювання його персональних даних в будь-який момент. У разі відкликання згоди Користувача на опрацювання його персональних даних, використання Сайту може бути недоступним для цього Користувача.

 

 

6.                  ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАЙЛІВ COOKIE

6.1.            Адміністрацією Сайту з метою забезпечення функціональності Сайту використовуються файли cookie, зокрема, з метою ідентифікації Користувачів, зберігання персональних налаштувань Користувачів та відслідковування стану сеансів доступу Користувачів.

6.2.            Структура і характер даних, що містяться в файлах cookie, визначаються Адміністрацією Сайту самостійно.

6.3.            Якщо Користувач не бажає, щоб при користуванні Сервісами Сайту використовувалися файли cookie, Користувач може відхилити файли cookie за допомогою налаштувань інтернет-браузера. Проте, в такому разі Користувач може не отримати доступу до всіх сторінок Сайту.

6.4.            Сайт може містити контент та посилання на інші сайти, якими керують треті особи, що також можуть використовувати файли cookie. Адміністрація Сайту не контролює ці сайти третіх осіб або їх файли cookie, і ця Політика не поширюється на них.

 

7.                  ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1.            Адміністрація Сайту збирає, зберігає та використовує персональні дані Користувачів у відповідності до цієї Політики. Збір персональних даних відбувається автоматично при відвідуванні Сайту, а також при зазначенні  Користувачем персональних даних у відповідних формах на Сайті.

7.2.            Адміністрація Сайту вживає всіх можливих та необхідних заходів, щоб недопустити доступу третіх осіб до персональних даних, в тому числі й можливого неналежного використання таких персональних даних. Проте Адміністрація Сайту не несе жодного виду відповідальності у разі, якщо отримання доступу до персональних даних третіми особами було здійснено без вини Адміністрації Сайту, зокрема якщо така вина не доведена в установленому законом порядку.

7.3.            У разі виникнення спірних ситуацій при використанні Сайту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або Публічним договором (офертою) Користувач зобов'язується надати Адміністрації Сайту персональні дані за її запитом, у тому числі і в письмовому вигляді.

7.4.            Будь-які персональні дані, що були зібрані під час використання Користувачами Сайту, передаються і зберігаються в спеціалізованих центрах опрацювання даних. Тільки уповноважені Адміністрацією Сайту особи мають доступ до таких даних, який вони  отримують виключно з метою вирішення питань, пов'язаних із використанням Сайту.

7.5.            Персональні дані Користувача, які необхідні для ведення податкового чи бухгалтерського обліку, можуть зберігатися Адміністрацією Сайту протягом 5 (п’яти) років після відмови Користувача від використання Сайту.

7.6.            У разі виникнення спірних питань, персональні дані будуть зберігатися до моменту виконання (задоволення) вимог або до моменту припинення таких вимог.

7.7.            У разі виникнення підозр у вчиненні кримінального правопорушення, чи у разі виникнення спірних питань, чи в разі надання Користувачем недостовірних відомостей, персональні дані будуть зберігатися Адміністрацією Сайту протягом 10 років.

7.8.            Якщо Особистий кабінет не використовувався протягом 1 (одного) року, Адміністрація Сайту має право закрити обліковий запис Користувача та видалити його персональні дані, якщо такі дані не потрібно зберігати з метою обліку, вирішення спорів або запобігання шахрайству чи іншим правопорушенням.

8.                  ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

8.1.            Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку на свій розсуд внести будь-які зміни в цю Політику конфіденційності. Актуальна редакція і всі попередні редакції Політики доступні на Сайті за адресою: https://tviimatras.ua/politika-konfidenczijnosti

8.2.            До положень цієї Політики і до правовідносин, які нею регулюються, застосовується законодавство України, зокрема, але не виключно Закон України «Про захист персональних даних».